Systemutveckling & Business Intelligence

”Vi kan bemanna med alla roller  i ett komplext systemutvecklingsprojekt. ”

Tangentbord1

Vi  på B-right hjälper våra kunder att utveckla och förvalta sina system i samverkan med de krav verksamheten ställer på systemstödet. Ett projekt eller  förvaltningsåtagande innebär för oss att vara en aktiv partner till våra kunder samt att arbeta metodiskt och med kvalitet. Detta ger våra kunder trygghet och möjlighet att realisera befintliga såväl som nya affärsmöjligheter.

Vi fokuserar på Microsoft teknologi och är experter inom .NET och Business Intelligence. Vi åtar oss att utveckla kundens system från ax till limpa, eller så ingår vi i kundens projektgrupper som utvecklare, kravhanterare, projektledare eller som specialister av olika tekniker.

Våra konsulter har erfarenhet av att arbeta agilt med metoder som Scrum eller Kanban, men också med mera traditionella vattenfallsmetoder som t ex PPS.

Vi erbjuder även en säker och trygg systemförvaltning vilket ger kontroll över våra kunders systemkostnad.

Kontakta oss om så berättar vi gärna mer hur vi kan hjälpa dig säkra dina systemutvecklingsprojekt!

Top