Kravhantering

Rätt krav är en förutsättning för rätt leverans… ”

shutterstock_130900220

Hanteras inte kraven på rätt sätt kan det leda till att man implementerar system som inte uppfyller de krav som formulerats. Och de krav som formulerats kanske inte ens varit de rätta kraven. Detta kan kosta företaget stora pengar att rätta till, och då kanske man inte har räknat på vad det kostar att ha anställda som jobbar fel, dubbelkollar allt, dubbeljobbar med papper och penna, eller helt enkelt inte kan göra det de ska.

Kravhantering är en del i systemutvecklingsprocessen.

För att säkerställa en lyckad leverans är det viktigt att få kravställningen bra från början. Detta kan vi erbjuda med våra kompetenta kravhanterare. Vi behärskar många användbara tekniker till kravhanterarens verktygslåda i både traditionell och agil utveckling. Vi kan hantera hela kravhanteringsprocessen från insamling till förvaltning samt har kännedom om verktyg som kan underlätta arbetet. Vi förstår vikten av att arbeta iterativt.

Våra kravhanterare fungerar som bryggan mellan verksamheten och IT avdelningen. Vi talar båda språken och sätter oss in i vad beställaren behöver, och vad leverantören kan leverera. Vi arbetar med att fånga både funktionella och icke-funktionella krav från verksamheten och formaliserar dem i överskådliga kravspecifikationer som kan användas för genomförande av projekt eller för upphandling av tjänster och system.

Vi har en bred kunskapsbas att ta ifrån, och beroende på era behov och er verksamhet kan vi erbjuda specialiserade kravhanterare från olika områden.

Kontakta oss om så berättar vi gärna mer om hur vi kan hjälpa er med kravarbetet!

Top