Våra tjänster

Resursförstärkning 

På B-right hjälper vi våra kunder med resursförstärkning inom IT. Vi arbetar kontinuerligt med att uppdatera vårt nätverk med kompetens inom olika områden som utvecklare, QA, produktägare och projektledning.  

För oss är kvalitetssäkring en av grundbultarna. Innan vi rekommenderar en konsult vill vi ha en dialog med beställaren med syftet att få en så komplett kravbild som möjligt. Tack vare vår bakgrund och erfarenhet inom IT, förståelse för kunden och konsulten kan vi säkerställa matchning mellan krav och konsult.  

Bilden visar en person som sitter vid en laptop

Business intelligence (BI)

Våra BI-konsulter besitter en stor bredd och arbetar i roller som applikationsspecialisterutvecklare och arkitekter. Främst arbetar vi med Microsofts BI-stack, men har även erfarenhet inom SAS och Oracle. Konsulterna är seniora och kan gå in och stötta organisationer inom utveckling, förvaltning och drift av transaktionsintensiva lösningarVi erbjuder allt från arkitektur, kravinsamling, utveckling till förvaltning.  

Bilden visar fem personer som pratar

Utvecklings- och förvaltningsteam 

B-right kan tillhandahålla team för utveckling och förvaltning av era systemlösningar. Vi sätter tillsammans med våra kunder upp en samarbetsmodell där vi arbetar i tätt samarbete enligt beprövade metoder. Du som kund kan fokusera på er verksamhet medan vi tar hand om systemen. 

Bilden visar ett konferensbord med många personer kring

Cloud

Vi är specialiserade inom Azure och hjälper våra kunder att förflytta sig till molnet. Under resan hjälper vi till med design och planering av molnarkitektur såväl som implementation och fortlöpande förbättringar och optimeringar. En självklarhet är att våra konsulter ska ha relevanta certifieringar.

Bild på koppar med olika sorters kaffe

Agil metodik

Vi är proffs inom agilt arbete och har flertalet certifierade Scrum masters. Under åren har vi infört agila metoder i flertalet utvecklings- och förvaltningsteam hos våra kunder och agerar även som produktägare. Där strävar vi efter att vara affärsinriktade och på att ta fram hållbara lösningar.

Bilden visar ett inzoomat hjul

Förvaltningsledare

B-right har seniora förvaltningsledare med gedigen IT-bakgrund som är vana att hantera såväl mindre som större förvaltningssituationer. Vi är väl förtrogna med vedertagna metoder såsom PM3, ITIL och SAFe.

Bilden visar fotbollar i ett nät

Projektledare

I snart 20 år har B-right erbjudit konsulttjänster inom traditionell projektledning. Vi kan erbjuda projektledare som arbetar enligt traditionella Vattenfallsmetoder såsom t ex PPS, men som även är experter på att agera i den agila världen som t ex Scrum Master och Scrum Coacher.