B-rights historia

Kalle Wöhlk och Fredrik Petersson, grundare och ägare till B-right, började sin bana som konsulter där de arbetade som utvecklare, systemansvariga och förvaltningsansvariga. Efter att varit kollegor i ett par år på samma företag valde de att starta ett eget IT konsultbolag. Under de första 2 åren drev de bolaget själva men kunde snart rekrytera sina första anställda konsulter.

Nu, drygt 20 år senare, driver de B-right tillsammans med kollegor och ett antal partners med kompetenser som bl.a systemutveckling, molntjänster, seniora ledarroller inom förvaltning och projektledare samt tekniska produktägare.

För Kalle och Fredrik har det alltid varit viktigt att företaget ska växa och utvecklas med säkerställd kvalitet. För att uppnå det är det viktigt att rätt personlighet och rätt kompetens överensstämmer med utmanande uppdrag hos våra kunder. Det är så vi uppnår den personliga känslan som finns i företaget vilket också stärker B-right andan  att alltid leverera med kvalitet med stolthet till vår kunder. 

– Vi är ett konsultbolag där våra anställda ska känna trygghet, att man kan få växa genom kompetensutveckling. Det är viktigt för oss att balansen mellan privatliv och arbetet fungerar, säger Fredrik Peterson.

– Idag, när konkurrensen är tuffare och det kommer till rekrytering av kompetenta medarbetare, är det viktigt för oss att vara en attraktiv arbetsgivare. Det är naturligtvis inte bara intressanta uppdrag vi ska hitta till våra anställda, utan även att erbjuda mjuka värden som friskvårdsbidrag, privat vårdförsäkring och möjlighet till löneväxling samt att vi håller konferenser och frukostmöten, fortsätter Fredrik.

Porträttbild Fredrik Petersson
Fredrik Petersson